خیریه ام ابیها فاطمه الزهرا س

سبد ارزاق عید نوروز و ماه رمضان1403

سبد ارزاق عید نوروز و ماه رمضان1403

مبلغ پروژه: 12,120,000,000 ریال

مبلغ مانده: 9,156,000,000 ریال

تعداد مشارکت: 33

مبلغ مشارکت: 2,964,000,000 ریال

🌱بهار همدلی 
⚘️شادی خود را با خانواده های نیازمند تقسیم کنیم
📌با عرض سلام و تبریک پیشاپیش به مناسبت فرا رسیدن عید سعید نوروز و ماه مبارک رمضان. با توجه به تقارن عید سعید نوروز و ماه مبارک رمضان موسسه خیریه ام ابیها فاطمه الزهرا(س) در نظر دارد طبق سنوات گذشته به مددجویان تحت پوشش خود سبد خواروبار ،به ارزش هر سبد 1.700.000 تومان اهدا نماید.

تعداد کل مددجوها 713 خانوار 

مبلغ کل برای همه مددجویان1.212.100.000 تومان

مددجوها برای استانهای سیستان و بلوچستان-استان لرستا-استان چهارمحال و بختیاری-استان خوزستان- استان تهران و حومه

استان تهران-سبد ارزاق 1403

استان تهران-سبد ارزاق 1403

مبلغ پروژه: 2,023,000,000 ریال

مبلغ مانده: 1,318,294,000 ریال

تعداد مشارکت: 32

مبلغ مشارکت: 704,706,000 ریال

بهار همدلی

شادی خود را با خانواده های نیازمند تقسیم کنیم

موسسه خیریه ام ابیهافاطمه الزهرا(س) طبق سنوات گذشته به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان و عیدنوروز به خانواده های تحت پوشش خود با کمک و یاری شما نیکوکار ارجمنداهدا نماید. ارزش هر سبد 1.700.000 تومان می باشد

هر سبدشامل:  برنج،روغن،ماکارانی،چای،رب گوجه،حبوبات،خرما،پنیر،رشته آش) می باشد

مبالغ سبد طبق تفکیک استان ها خدمت شما مهرورز گرامی تقدیم میگردد

استان خوزستان-سبدارزاق1403

استان خوزستان-سبدارزاق1403

مبلغ پروژه: 4,233,000,000 ریال

مبلغ مانده: 4,224,700,000 ریال

تعداد مشارکت: 10

مبلغ مشارکت: 8,300,000 ریال

بهار همدلی

شادی خود را با خانواده های نیازمند تقسیم کنیم

موسسه خیریه ام ابیهافاطمه الزهرا(س) طبق سنوات گذشته به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان و عیدنوروز به خانواده های تحت پوشش خود با کمک و یاری شما نیکوکار ارجمنداهدا نماید. ارزش هر سبد 1.700.000 تومان می باشد

هر سبدشامل:  برنج،روغن،ماکارانی،چای،رب گوجه،حبوبات،خرما،پنیر،رشته آش) می باشد

مبالغ سبد طبق تفکیک استان ها خدمت شما مهرورز گرامی تقدیم میگردد

استان لرستان-سبدارزاق1403

استان لرستان-سبدارزاق1403

مبلغ پروژه: 1,411,000,000 ریال

مبلغ مانده: 949,670,000 ریال

تعداد مشارکت: 26

مبلغ مشارکت: 461,330,000 ریال

بهار همدلی

شادی خود را با خانواده های نیازمند تقسیم کنیم

موسسه خیریه ام ابیهافاطمه الزهرا(س) طبق سنوات گذشته به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان و عیدنوروز به خانواده های تحت پوشش خود با کمک و یاری شما نیکوکار ارجمنداهدا نماید. ارزش هر سبد 1.700.000 تومان می باشد

هر سبدشامل:  برنج،روغن،ماکارانی،چای،رب گوجه،حبوبات،خرما،پنیر،رشته آش) می باشد

مبالغ سبد طبق تفکیک استان ها خدمت شما مهرورز گرامی تقدیم میگردد

استان سیستان و بلوچستان-سبد ارزاق1403

استان سیستان و بلوچستان-سبد ارزاق1403

مبلغ پروژه: 1,275,000,000 ریال

مبلغ مانده: 913,060,000 ریال

تعداد مشارکت: 34

مبلغ مشارکت: 361,940,000 ریال

بهار همدلی
شادی خود را با خانواده های نیازمند تقسیم کنیم

موسسه خیریه ام ابیهافاطمه الزهرا(س) طبق سنوات گذشته به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان و عیدنوروز به خانواده های تحت پوشش خود با کمک و یاری شما نیکوکار ارجمنداهدا نماید. ارزش هر سبد 1.700.000 تومان می باشد

هر سبدشامل:  برنج،روغن،ماکارانی،چای،رب گوجه،حبوبات،خرما،پنیر،رشته آش) می باشد

مبالغ سبد طبق تفکیک استان ها خدمت شما مهرورز گرامی تقدیم میگردد

استان چهارمحال و بختیاری-سبد ارزاق1403

استان چهارمحال و بختیاری_سبد ارزاق1403

مبلغ پروژه: 3,179,000,000 ریال

مبلغ مانده: 2,239,980,000 ریال

تعداد مشارکت: 33

مبلغ مشارکت: 939,020,000 ریال

بهار همدلی

شادی خود را با خانواده های نیازمند تقسیم کنیم

موسسه خیریه ام ابیهافاطمه الزهرا(س) طبق سنوات گذشته به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان و عیدنوروز به خانواده های تحت پوشش خود با کمک و یاری شما نیکوکار ارجمنداهدا نماید. ارزش هر سبد 1.700.000 تومان می باشد

هر سبدشامل:  برنج،روغن،ماکارانی،چای،رب گوجه،حبوبات،خرما،پنیر،رشته آش) می باشد

مبالغ سبد طبق تفکیک استان ها خدمت شما مهرورز گرامی تقدیم میگردد

 همیار گرامی لطفا جهت مشارکت در پروژه یا سرفصل های دیگر شماره موبایل خود را وارد نموده، سپس روی دکمه بررسی سابقه و ادامه کلیک نمایید.
لطفا بعد از وارد کردن شماره تلفن همراه دکمه بررسی سابقه را بزنید